Graph Diagram Tests PASS FAIL

Nodes

 • A
A

Relationships

 • A
 • B
 • R
R A B
 • A
 • B
 • C
 • R
 • R
 • R
R R R A B C

Properties

 • foo
  bar
foo:  bar
 • foo
  bar
foo:  bar
 • foo
  bar
foo:  bar

Node Styling

 • Aa
 • Aa
 • Aa
Aa Aa Aa
 • A
 • A
 • A
A A A
 • A
 • A
 • A
A A A

Relationship Styling

 • A
 • B
 • A
 • B
 • A
 • B
 • KNOWS
 • KNOWS
 • KNOWS
KNOWS KNOWS KNOWS A B A B A B
 • A
 • B
 • A
 • B
 • A
 • B
 • KNOWS
 • KNOWS
 • KNOWS
KNOWS KNOWS KNOWS A B A B A B

Property Styling

 • foo
  bar
 • foo
  bar
 • foo
  bar
foo:  bar foo:  bar foo:  bar
 • foo
  bar
 • foo
  bar
 • foo
  bar
foo:  bar foo:  bar foo:  bar

Property alignment

 • k
  v
 • k
  v
 • k
  v
 • k
  v
 • R
  k
  v
 • R
  k
  v
 • R
  k
  v
 • R
  k
  v
R R R R k:  v k:  v k:  v k:  v k:  v k:  v k:  v k:  v
 • k
  v
 • k
  v
 • k
  v
 • k
  v
 • R
  k
  v
 • R
  k
  v
 • R
  k
  v
 • R
  k
  v
R R R R k:  v k:  v k:  v k:  v k:  v k:  v k:  v k:  v